Search

Cerca utilitzant aquest tipus de consulta:Cerca només aquests tipus de registres:

Document
Fitxer
Col·lecció

Cerca avançada (només documents)

Col-leccions

Col·lecció fotogràfica de Salvador Blanch Balaguer

Descripció

Salvador Blanch Balaguer va ser un impressor, periodista, folklorista i fotògraf de vocació. Va funda, juntament amb Josep Curto, la impremta Blanch…

Contributors(s)

Digitalització de José L. Bel

Amillarament de 1874

Descripció

Els amillaraments són els precedents de l'actual cadastre, tant rústic com urbà. El de 1874, de Pedro Moreno, és una rectificació de…

Contributors(s)

Digitalització de José Luis Bel

Delimitació de víes pecuàries

Descripció

Actes de delimitació i de i d'intrusions de víes pecuàries

Contributors(s)

Digitalització a càrrec de Marc Brescolí Badia en el marc del conveni de pràctiques amb el Centre de Formació Ocupacional de la Generalitat

Llibres Índex del cementeri

Descripció

Llista ordenada alfabètica per anys de les inhumacions al cementeri de Sant Llàtzer

Contributors(s)

Digitalització a càrrec de Marc Brescolí Badia en el marc del conveni de pràctiques amb el Centre de Formació Ocupacional de la Generalitat

Rapsòdia en gris. Fotografies de la família Renau

Descripció

Recull de fotografies familiars publicades al llibre "Rapsòdia en gris. Records de Tortosa 1939-1955", de F.J. Renau, Impremta Querol, 2002.

Cal…

Delimitacions i fitacions del terme municipal

Descripció

Comissions, juntes, actes i conflictes per la delimitació del terme municipal

Patrimoni inèdit

Descripció

Patrimoni d'índole diversa desconegut per tractar-se de projectes no executats, perquè són llocs no visitables, perquè s'ha acabat de recuperar,…

Actes de la Comissió Municipal Permanent i del Ple 1948-1950

Descripció

Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent de desembre de 1948 a febrer de 1950

Portades dels programes de festes de la Cinta i de Setmana Santa

Descripció

Dissenys de les portades dels programes de festes de la Cinta i de Setmana Santa. Gairebé tots firmats per Francesc Bas