Col·leccions (14 total)

Fotografies de l'evolució de la ciutat

Parador_const.pdf

Col·lecció fotogràfica de Salvador Blanch Balaguer

TRAM 1.pdf

Salvador Blanch Balaguer va ser un impressor, periodista, folklorista i fotògraf de vocació. Va funda, juntament amb Josep Curto, la impremta Blanch…

Contribuïdors: Digitalització de José L. Bel

Amillarament de 1874

Annex amillarament 1874. -01.pdf

Els amillaraments són els precedents de l'actual cadastre, tant rústic com urbà. El de 1874, de Pedro Moreno, és una rectificació de l'amillarament…

Contribuïdors: Digitalització de José Luis Bel

Delimitació de víes pecuàries

PLANOLS_LLIGALLOS_1.pdf

Actes de delimitació i de i d'intrusions de víes pecuàries

Contribuïdors: Digitalització a càrrec de Marc Brescolí Badia en el marc del conveni de pràctiques amb el Centre de Formació Ocupacional de la Generalitat

Llibres Índex del cementeri

INDEX_CEMENTERI_1953_3.pdf

Llista ordenada alfabètica per anys de les inhumacions al cementeri de Sant Llàtzer

Contribuïdors: Digitalització a càrrec de Marc Brescolí Badia en el marc del conveni de pràctiques amb el Centre de Formació Ocupacional de la Generalitat

Rapsòdia en gris. Fotografies de la família Renau

reg_decada_50.pdf

Recull de fotografies familiars publicades al llibre "Rapsòdia en gris. Records de Tortosa 1939-1955", de F.J. Renau, Impremta Querol, 2002.

Cal…

Delimitacions i fitacions del terme municipal

perello_sent.pdf

Comissions, juntes, actes i conflictes per la delimitació del terme municipal

Patrimoni inèdit

reliquiari.pdf

Patrimoni d'índole diversa desconegut per tractar-se de projectes no executats, perquè són llocs no visitables, perquè s'ha acabat de recuperar, etc.

Actes de la Comissió Municipal Permanent i del Ple 1948-1950

actes_comissio_reduides_.pdf

Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent de desembre de 1948 a febrer de 1950

Portades dels programes de festes de la Cinta i de Setmana Santa

fest48.jpg

Dissenys de les portades dels programes de festes de la Cinta i de Setmana Santa. Gairebé tots firmats per Francesc Bas