Exposicions (1 total)

Barlett, arquitecte municipal de Tortosa (1923-1962)

planols_barlett_ferreries.pdf

Agustí Barlett, com a arquitecte, i el seu col·laborador Francesc Bas, en tant que dissenyador gràfic, constituïren un nucli de talent des dels serveis urbanístics de l'Ajuntament de Tortosa en una època molt difícil. Bas ha rebut recentment un reconeixement a la seva obra, però contràriament Barlett continua essent un personatge injustament oblidat i fins ara mai vindicat.