Delimitació de víes pecuàries

Dublin Core

Títol

Delimitació de víes pecuàries

Descripció

Actes de delimitació i de i d'intrusions de víes pecuàries

Editor

Ajuntament de Tortosa

Contribuïdor

Digitalització a càrrec de Marc Brescolí Badia en el marc del conveni de pràctiques amb el Centre de Formació Ocupacional de la Generalitat

Format

pdf

Idioma

Castellà

Tipus

Volum

Cobertura

1923-1955

Ítems de la col·lecció

Actas del Deslinde de Vías Pecuarias de Tortosa 1923-1924 (Part 1)
Actes de delimitació dels lligallos del terme municipal de 1923-24.
Nom dels lligallos: (Part 1)
Sant Antoni
Mallada de la pedra 1
Lligallet
Campredó

Part 2: (en recurs a part)
Mallada de la pedra 2
Font de…

Actas del deslinde de vías pecuàrias de Tortosa 1923-1924 (Part 2)
Actes de delimitació dels lligallos del terme municipal de 1923-24.
Nom dels lligallos: (Part 1)
Sant Antoni
Mallada de la pedra 1
Lligallet
Campredó

Part 2: (en recurs a part)
Mallada de la pedra 2
Font de…

Plànols de les Víes Pecuàries del terme de Tortosa Part 2
Plànols de les víes pecuàries següents de 1958:
Part 1
Aldea
Burjacénia o transversal
Part 2
Font de quinto
Mallada de la pedra
Sant Jaume

Plànols de les Víes Pecuàries del terme de Tortosa Part 1
Plànols de les víes pecuàries següents de 1958:
Part 1
Aldea
Burjacénia o transversal
Part 2
Font de quinto
Mallada de la pedra
Sant Jaume
Veure tots 4 ítems